עיקרי המודל

בין שותפים "סתם" ל"שותפים אמיתיים של אלוהים"

 

שותפים "סתם" הם כל בני האדם. החל מאמצע המאה ה 18(המהפכה התעשייתית), מבלי לבחור בכך, אנחנו  חלק ממין המסוגל, ובמובנים רבים (שלושה כפי שנראה בהמשך) פועל, להשמיד את עצמו ואת כל החי סביבו.  היכולת הזו להשמיד כל חי הפכה את כולנו לשותפים – לפחות חלקיים- של אלוהים היכול גם להחיות וגם להשמיד. אנחנו, לפחות בשלב זה יכולים "רק" להשמיד.

בשלוש דרכים  אנחנו עושים זאת :

הראשונה הבולטת והידועה היא הפגיעה בסביבה דובר ומדובר בה רבות ואין צורך להרחיב, סכנתה ברורה ומידית.

השנייה שעדיין לא באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה היא השנאה, בשונה מהעבר יש היום ברשות האדם השונא  כלי השמדה שהפעלתם תגרום להשמדה המונית בממדים נוראיים.

השלישית והפחות בולטת היא הגיוון או ליתר דיוק ביטול הגיוון. בשונה מהעבר אנחנו אוכלים אותו דבר, מתלבשים אותו דבר גרים בבתים דומים בכל רחבי הגלובוס. הטבע לעומת זאת, שומר על עצמו באמצעות הגיוון,  נטילת הגיוון, גם היא כמו הפגיעה בסביבה והשנאה מסכנת את כולנו .

שותף אמיתי של אלוהים הוא אותו אדם שאורח חייו מאופיין בהקטנת  הסיכוי להתרחשותן של סכנות אלה. הוא אינו ממתין שגורם שלטוני  זה או אחר יעשה זאת. אלא עושה זאת בעצמו בהרבה מאוד פעולות יום יומיות שגרתיות. הפעולות הנדרשות בשמירה על הסביבה ידועות (צמצום זיהום האוויר, מיחזור וכו') רבים וטובים עושים זאת. הפעולות הנדרשות להפחתת השנאה, מחייבות יותר מודעות אישית לדוגמא : הימנעות מהקצנה מפחיתה שנאה, הימנעות מניצול האחר מפחיתה שנאה, תעסוקה הוגנת מפחיתה שנאה. ניתוח תיאורטי ומעשי של השנאה והדרכים להפחתתה מפורט בספר "שותפים אמיתיים של אלוהים". הפעולות הנדרשות, בנושא השלישי – הגברת הגיוון, מחייבות גם הן מודעות ועשייה במגוון דרכים לדוגמא: "בקטן" ככל שנכוון את הקניות שלנו ליצרנים קטנים כך נגדיל את הגיוון. ככל שכספינו יופנה יותר לעסקים קטנים ופחות לרשתות ענק נגדיל את הגיוון. גם בנושא זה ניתוח תיאורטי ומעשי של הדרכים להגברת הגיוון מצוי בספר "שותפים אמיתיים של אלוהים".